top of page
מוסיקה היא היד המלטפת של הנשמה
והידיים המחבקות של האהבה

תמיד שרתי וכתבתי אהבה

אהבה וזוגיות תמיד היו החלק היקר הבוער, והיצירתי בחיי. ואף זכיתי במרוצת השנים לכתוב ולשיר אותם בחדרי, מול קהל ומעל גלי האתר.

ועכשיו למולכם. האזנה נעימה.

bottom of page