top of page

ומה איתך?

אבי עברי

MAR. 19, 2020

הנה משהו חשוב שאתם צריכים להפנים
הזוגיות חשובה אבל גם אתה ואם אתה חזר משהו חשוב יהיה חסר גם שם...

בכדי שהזוגיות שלך תהיה שלמה אתה צריך קודם להיות שלם עם עצמך. בכדי שהזוגיות שלך תהיה בריאה אתה צריך קודם לשמור על בריאותך.
מחקרים רבים מראים שאם אתה מעשן גם מי שנמצא לידך מעשן. ומעכשיו יש לו שם. "מעשן פאסיבי"
כן גם בזוגיות, ברגע שאתה "מזיק" לעצמך אתה מזיק גם למי שנקרא לסביבתך. במקרה שלנו גם לבן זוגך וגם לשותפך השלישי בחייך, זוכר? "זוגי". הצלע השלישית בחיי הזוגיות שלך. הזוגיות.
תבינו, אתם לא יכולים לצפות לזוגיות שלמה ומאושרת כשאחד מה"פרמטרים" המרכזיים אינו כזה.
אם תצעק לרגע מי שלידך מיד יסתום את אוזניו בכדי להקל על עצמו מגובה הדציבלים שמכים במוחו. והנה אתה יוצר חוסר איזון באחד מחושיו המרכזיים. השמיעה.
ולכן תמיד חשוב לעצור לרגע ולהסתכל במראה. מה אתה רואה? חיוך? עכשיו תסתובב ותתבונן בבן זוגך מבטיח שתראה גם שם חיוך דומה, תפנה שוב את המבט ל"זוגי", כן כן גם הוא יעמוד שם מחייך. הזוגיות שלנו היא הבבואה של עצמינו. של שנינו. של כל אחד מאיתנו בנפרד.
ובואו מיד נהפוכהו. אם אתה מסתכל במראה ורואה שם את עצמך מחייך ואת בן זוגך זועף מן הצד השני, והנה החיוך שלך נעלם. הרי אתה בגופך ובנפשך מחייך. אני שמח בשבילך, אבל בן זוגך בנפשו ובגופו זועף, אני עצוב בשבילו. ועכשיו האיזון בניכם מופר, "זוגי" מבולבל ומסוחרר. אני דואג לכם. השלם מתחיל להסיר מחלקיו.
והנה המשל הנמשל והמושל.
עכשיו אתה מבין את אחריותך, מעבר לעצמך, גם לזוגיות.
שמור על עצמך בריא. אהוב את עצמך קודם בגוף ובנפש. כך תבין שאתה נמצא שם, גם לעצמך וגם לזוגיות, שלם.
אם לא, קח גם אחריות, ולפחות תבין ששלושתכם, את אתה והזוגיות. אינכם, גם אינכם שלמים. עכשיו תעשה עם זה משהו מהר לפני שיתחיל החורף וכדור השלג הזה יתחיל להתגלגל.

bottom of page